Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne i policealne

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej - ul. Łokietka 60

Zdalne nauczanie:


Klasa III - zajęcia czwartek

Termin wykonania zadania do 8.04.2020r. do godz. 20:00Back to Top